Yunanistan’in Uyguladiği Uluslararasi Seyahat Kisitlamalari

Atina Büyükelçiliği 14.12.2020

Değerli Vatandaşlarımız,

1. Salgının ikinci evresine Ağustos 2020 itibarıyla giren Yunanistan’da başta ülkenin kuzeyinde olmak üzere vaka sayıları yüksek kalmayı sürdürmektedir. Zorunlu haller dışındaki tüm dolaşım/hareketliliğin kısıtlanmasına dönük tedbirlerin ve birtakım kısıtlamaların 7Ocak 2021 tarihine kadar uygulanması öngörülmektedir.Yaklaşan Noel dönemi ve Yeni Yıl nedeniyle Yunan makamları,bugün (11Aralık) yaptıkları yeni bir açıklamayla kısıtlama tedbirlerinin
(ayrıntıları 6 Kasım 2020 tarihli duyurumuzda kayıtlıdır) Noel döneminde de büyük ölçüdemuhafaza edileceğini, buna göre istisnai durumlarda dışarıya çıkmak için uygulanan mesaj gönderme uygulamasının süreceğini, perakende satış mağazaları, restoran ve kafeler, eğlence mekânlarının kapalı kalmaya devam edeceğini, bununla birlikte bazı uygulamalarda esnekliğe gidileceğini dile getirmişlerdir. Bu çerçevede;
·Kuaför ve kitapçıların sosyal mesafelendirme kuralları gözetilmek suretiyle 14 Aralık 2020 tarihinden itibarenhizmete açılması öngörülmektedir.

·Perakende satış mağazaları bireysel alışverişe kapalı kalacak olmakla birlikte “on-line”ve telefonla siparişte bulunanların siparişlerini mağazalardan doğrudan teslim almaları mümkün olabilecektir.

·18 Aralık 2020-7 Ocak 2021 tarihleri arasında yurtdışından Yunanistan’agiriş yapacaklar için evvelce öngörülenon günlük öz karantinanın süresi, üç güne indirilmiştir.

2. Uluslararası seyahatlere uygulanan birtakım kısıtlamalar,7 Ocak 2021tarihine kadar geçerli kalmaya devam etmektedir:

i) Üçüncü Ülke Vatandaşlarının Ülkeye Girişi Kısıtlaması:

AB üyesi veSchengenbölgesi ülkeleri vatandaşları, bunların eşleri ve reşit olmayan çocukları ile yasal olarak birlikte yaşadıkları kişiler haricindeki üçüncü ülke vatandaşlarının Yunanistan’a gelişlerinin geçici olarak yasaklanması tedbiri 7 Ocak2021 tarihine kadar yürürlüktedir.Avustralya, Japonya, Yeni Zelanda, Ruanda, Güney Kore, Tayland, Uruguay ve Birleşik Arap Emirlikleri ile Singapur’da daimi ikameti olan kişiler, işbu kısıtlama tedbirinden muaftırlar.

İşbu yasak kapsamına giren üçüncü ülke vatandaşlarının ikamet mahallerindeki Yunan konsolosluk temsilcileri aracılığıyla, şahsi ve iş gerekçeleriyle, istisnai olarak Yunanistan’a girişlerineizin verilmesi için başvuruda bulunmaları mümkündür.

ii) Türkiye’ye Yönelik Kısıtlamalar:

Bu çerçevede, Yunanistan ile ülkemiz arasındaki kara, hava ve deniz yolu ulaşımının kısıtlanması ve Türkiye’den Yunanistan’a girişlerin sınırlandırılmasına dair tedbirler de7 Ocak 2021 tarihine kadar yürürlükte kalacaktır.


Ege adalarından Türkiye’ye deniz yoluyla ulaşım imkânı bulunmamaktadır.

Hâlihazırda, kara hudut kapılarındanKastanies(Çörekköy-Edirne) geçişlere tamamen kapalı durumdadır.

Her gün 07.00 ila 23.00 saatleri arasında açık olan Kipi (İpsala)sınır kapısından ise Yunanistan’da bulunan vatandaşlarımız çıkış yapabilmektedir.

Türkiye'denYunanistan'a giriş yapabilecek istisnai gruplar
ise, Yunan makamlarınca şu şekilde tanımlanmıştır:

a) Yunan vatandaşları, Yunanistan’da ikamet izni bulunan veya ana /mutat ikametgâhları Yunanistan'da olan kişiler,

b) (a) bendinde belirtilen koşulları taşımayan kamyon şoförleri için de geçerli olmak üzere, mal taşıyan kamyonların geçişleri,

c) Gemi ile mal taşınması,

d) Zorunlu iş gerekçesiyle seyahat edeceğini ilgili Yunanmisyonlarındanalacakları belgeler ile kanıtlayan şahıslar.

iii) Seyahat Öncesinde Yapılacak İşlemler:

Kipi dahil kara sınır kapılarındanYunanistan’a istisnai olarak giriş/çıkış yapacak şahısların
yapmaları gereken işlemler:

Yolcu Tespit Formu:Yunanistan’a gelirken ve ülkeden ayrılırken,yolculuktan en az 24 saat öncehttps://travel.gov.gradresi üzerindenYunanistan’daki temas bilgilerini de içerecek şekilde
doldurulacak Yolcu Tespit Formu (PersonalLοcatorForm-PLF) ve bu formacevaben alınan teyit e-postası/kodu
(bu form, seyahat başlangıç noktasından bağımsız olarak, Yunanistan’a seyahat edecek herkes için zorunludur)

Yunanistan’a girişte Koronavirüs Testi Şartı:Yunanistan'a girmeden önceki son 72 saat içinde, seyahate başlayacakları ülkede koronavirüs (PCR) testi yaptırmaları ve (üzerinde isimleri, pasaport veya kimlik numaralarının açıkça yazılı olduğu İngilizce dilindeki) negatif test sonuçlarını ülkeye girişte Yunan makamlarına ibraz etmeleri zorunlu hale getirilmiştir (Yunanistan’dan ayrılırken test yapılmasına gerek yoktur).
Yunan makamları,PLF formu ve negatifPCRtest sonucu ibraz etseler dahi, gelen yolcularınbir kısmına,sağlık algoritması temelindesınırdatıbbi laboratuvar kontrolü uygulayabilecektir.Bukişiler, test sonuçları alınıncayakadar öz karantinada kalacaklardır.Test sonucu pozitif çıkanlarise,evde veya yetkili makamlarca belirtilen geçici ikamet yerinde 14 gün süreyle karantinada tutulacaklardır.


Keza, zorunlu iş seyahati kapsamında Yunanistan’a giriş yapmış şahısların, Yunanistan’ı terk etmeleri halinde, mevcut kısıtlamalar devam ettiği müddetçe, yeniden Yunanistan’a girişlerine müsaade edilmeyecektir.

iv) Uluslararası Yük Taşımacılığını İlgilendiren Konular:

-Uluslararası karayolu taşımacılığı hizmetinde çalışanlar, uyruklarından bağımsız olarak, Yunanistan’a girişlerinin ardından, gereksiz gecikmelere mahal vermeden ülkeden çıkmalı veyadestinasyonlarınagitmeli ve devamında yedi (7) günlük geçici kısıtlamaya tabi tutulmalıdır. Buçalışanların,bahsekonusüre içinde yeni bir uluslararası güzergahta çalışmaları icap ettiği takdirde, geçici kısıtlama tedbiri ortadan kalkmaktadır.

- Ülkeye girişte PCR test sonucu ibraz edilmesine gerek bulunmamaktadır.

- Karayoluyla yük taşımacılığı, Kipi dahil faal olan tüm kara sınır kapılarındaki mesai düzenlemelerinden (07:00 ila 23:00) muaf olup, 24 saat geçiş yapılabilmektedir.

v) Havayolu Taşımacılığını İlgilendiren Hususlar:

-Havayoluyla Yunanistan’a gelecek kişiler, yukarıda (iii) maddesinde kayıtlı “Yolcu Tespit Formu” ile negatifkoronavirüstest sonucunu, uçağa binişten önce ibraz etmeleri koşuluyla, uçuşa kabul edileceklerdir.

- Yunan vatandaşları ile Yunanistan’da daimi ikameti bulunan kişiler, havayoluyla Yunanistan dışına yapacakları seyahatler için, (iii) maddesinde kayıtlı “Yolcu Tespit Formu” (PLF) doldurmak zorundadır.

- Türkiye ve Katalunya(İspanya) ile Yunanistan arasındaki uçuşların durdurulması, Arnavutluk ve Kuzey Makedonya’dan yalnızca Atina Uluslararası Havalimanına uçuş gerçekleştirilmesine yönelik tedbirler yürürlükte kalmaya devam edecektir.

3. Yukarıda maruz durum ışığında;

Yunanistan’ın Türkiye’ye yönelik uygulamakta olduğu kararda (ii. madde) Türkiye'den Yunanistan'a giriş yapabilecek istisnai kişiler kapsamında Avrupa ülkelerinde ya daSchengenülkelerinde oturum iznine sahip olan kişilere yer verilmemektedir. Bu durum ışığında,Avrupa ülkelerinde yaşayan vatandaşlarımızın, ülkemizden yola çıkarak Avrupa ülkelerine dönüşlerinde
, Yunanistan’a girişlerine izin verilmediği cihetle,Yunanistan üzerinden transit geçiş imkânı bulunmamaktadır.
Bu çerçevede, Avrupa ülkelerinde yaşayan vatandaşlarımızın Yunanistan üzerinden ülkemize transit geçiş yapma yönündeki planlamalarını, bulundukları ülkelerdeki Yunan makamlarından yönlendirme alarak yapmalarında fayda görülmektedir.Zira,fiili uygulamada farklılıklar olabilmektedir.

4. Büyükelçiliğimiz ile Başkonsolosluklarımıza acil durumlarda 7/24 ulaşılabilecek telefon numaraları:

Atina Büyükelçiliği:00 30 690 986 3466 / 00 30 2107263000

Atina Pire Başkonsolosluğu:00 30 694 656 48 70

Gümülcine Başkonsolosluğu:00 30 694 277 93 33

Rodos Başkonsolosluğu:00 30 694 000 63 88

Selanik Başkonsolosluğu:00 30 697 026 05 65

T.C. Dışişleri Bakanlığı /

Konsolosluk Çağrı Merkezi:00 90 312 292 29 29

Gerektiği takdirde, Başkonsolosluklarımızla, e-posta ve sosyal medya hesapları üzerinden mesajla da iletişim kurulabilir.

Saygıyla duyurulur.


Atatürk

Mehmet Atıf Şekercioğlu Başkonsolos
Pazartesi - Cuma

09:00 - 16:00

1.1.2021 Yılbaşı
6.1.2021 Hz. İsa'nın Vaftizi Yortusu (Dini Gün)
7.3.2021 Onikiadalar'ın Yunanistan'a Devri (Milli Gün)
15.3.2021 Temiz Pazartesi (Dini Gün)
25.3.2021 Ulusal Bağımsızlık Günü (Milli Gün)
30.4.2021 Büyük Cuma (Dini Gün)
1.5.2021 1.5.2021 Kutsal Cumartesi
1.5.2021 İşçi Bayramı
2.5.2021 Paskalya
3.5.2021 Paskalya'nın İkinci Günü
13.5.2021 Ramazan Bayramı'nın Birinci Günü
21.6.2021 21.6.2021 Paskalya'nın 50. Günü
20.7.2021 Kurban Bayramı'nın Birinci Günü
15.8.2021 Meryem Ana Günü (Dini Gün)
28.10.2021 II. Dünya Savaşı Ulusal Yıldönümü
25.12.2021 26.12.2021 Noel