Başkonsolosluk

Başkonsolosluğumuz Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluş tarihini izleyen 2 yıl sonra ilk kez 1925 yılında “Rodos Konsolosluğu” olarak faaliyete geçmiş, Cumhuriyet Türkiye’sinin en köklü konsüler misyonlarının başında gelmektedir. 1946 yılında Başkonsolosluk statüsünü kazanmış olan bu güzide misyon, II. Dünya Savaşı sırasında yaşanan en sıkıntılı dönemlerde dahi hiçbir kesintiye uğramaksızın, günümüze dek başarıyla faaliyetlerini sürdürmüş ve sürdürmeye de devam etmektedir.


Osmanlı döneminin başarılı yönetimi altında (1522-1912) 390  yıl süreyle barış, huzur ve refah içinde yaşamını sürdürmüş olan Rodos ve çok dinli, çok dilli ve kültürlü ada halkı, bugüne dek gelinen noktada, Türk kökenli soydaşlarımızla birlikte, tarihi çok derinlere giden Antik Çağlardan, Roma İmparatorluğu’na, Bizans’tan Osmanlı’ya kadar çok zengin bir tarihi, kültürel mirasın da sahibi konumundadır ve bu mirası korumanın, idame ettirmenin ve tüm dünyaya tanıtmanın ayrıcalığına da sahip bulunmaktadır. Rodos’un bu tarihi ve kültürel mirasa konu varlığı ve konumu, farklı medeniyetlere ev sahipliği yapmış olan, Başkonsolosluğumuzun görev çevresine dahil, Anadolu’nun yaklaşık 1200 Km’lik kıyı şeridine komşu Doğu Ege adaları ve Onikiadalar  için de geçerlidir.


Başkonsolosluğumuzun varlık ve mevcudiyetinin, faaliyet ve çalışmalarının dayanağını ve ortak noktalarını da Rodos başta olmak üzere tüm ilgili adalardaki tarihi ve kültürel mirasın korunması, Türk soydaşlarımızın ve vatandaşlarımızın, İkili Anlaşmalar, uluslararası sözleşmeler, iç hukuk kuralları ve Türkiye ve Yunanistan arasında geçerli dostluk ve yakın komşuluk ilişkileri ve ahdi yükümlülük kuralları çerçevesinde ve bekasının korunması, refah ve geleneklerinin idamesi ve geliştirilmesi teşkil etmektedir. Gerek ortak tarihi –kültürel mirasın, gerek soydaşlarımızın varlığının, gelecekte ikili ilişkilerimizin ve her alandaki dostluk ve karşılıklı işbirliğinin geliştirilmesinde birer köprü görev ve işlevi yerine getirecek potansiyele sahip bulunması da ayrıca büyük önem taşımaktadır.


Başkonsolosluğumuzun İnternet Sitesi, bir yandan vatandaşlarımızın ve soydaşlarımızın bulundukları bu ülkede kendilerini yakından ilgilendiren konularda, diğer taraftan Türkiye ile ilgili her hususta sosyal, ekonomik, kültürel yaşam ve Türkiye-Yunanistan ilişkilerine dair konularda ve nihayet Başkonsolosluğumuzun görev ve faaliyetleri sahasına giren hususlarda, konsolosluk işlemleri ve mevzuata ilişkin konularda bilgi alabilecekleri, güncel bilgilerini tazeleyebilecekleri ve danışma hizmeti alabilecekleri yararlı ve ihtiyaç duyulan bir işlevi yerine getirmektedir. Ayrıca, Başkonsolosluğumuzun güncel gelişmeleri ve faaliyetleri Facebook (T.C. Rodos Başkonsolosluğu) ile Twitter (T.C. RODOS BK) hesaplarından da duyurulmaktadır.

 

Başkonsolosluğumuzla temas kurmak isteyen vatandaşlarımız çalışma gün ve saatlerinde (0030) 22410 23 362 ile (0030) 22410 23 595, çalışma saatleri dışında ise (0030) 694 000 63 88 acil durum nöbetçi cep numarasından 24 saat yetkililerimize ulaşabilmektedir.   

Vatandaşlarımız ve soydaşlarımızın ayrıca, Başkonsolosluğumuzun görev ve yetki sahasına giren her konuda “consulate.rhodes@mfa.gov.tr” e-posta adresine arzu ettikleri, soruları, dilek ve önerilerini iletmeleri mümkündür.

 

Somut olarak, internet sitemizi kullanacak tüm vatandaşlarımız ve soydaşlarımız, yalnızca konsolosluk işlemleri ve faaliyetleri hakkında değil, bu site vasıtasıyla T.C. Dışişleri Bakanlığı’nın web-internet sayfasında sunulmakta olan bilgilendirme hizmetlerinden de yararlanabilecek ve arzu ettikleri güncel verilere kolayca erişim imkanına sahip olacaklardır.


İçinde yaşamakta olduğumuz iletişim ve bilişim çağında, sunulmakta olan, bu, bilgiye en kolay ve hızlı erişim ve bilgilenme imkanlarından tüm insanlarımızın en iyi biçimde
yararlanmaları samimi dilek ve temennimizdir.

Saygı ve en iyi dileklerimizle,

T.C. Rodos Başkonsolosluğu

Pazartesi - Cuma

09:00 - 16:00 / 09:00 - 16:00

1.1.2019 Yılbaşı
6.1.2019 Hz. İsa'nın Vaftizi Yortusu (Dini Gün)
7.3.2019 Onikiadalar'ın Yunanistan'a İlhakı (Milli Gün)
11.3.2019 Temiz Pazartesi (Dini Gün)
25.3.2019 Ulusal Bağımsızlık Günü (Milli Gün)
26.4.2019 Büyük Cuma (Dini Gün)
27.4.2019 27.4.2019 Kutsal Cumartesi
28.4.2019 Paskalya
29.4.2019 Paskalya'nın İkinci Günü
1.5.2019 İşçi Bayramı
4.6.2019 Ramazan Bayramı'nın Birinci Günü
17.6.2019 Paskalya'nın 50. Günü
11.8.2019 Kurban Bayramı'nın Birinci Günü
15.8.2019 Meryem Ana Günü (Dini Gün)
28.10.2019 II. Dünya Savaşı Ulusal Yıldönümü
14.11.2019 Aziz Konstantinu İdreu Günü
25.12.2019 26.12.2019 Noel